farminox

farminox

farminox

farminox

farminox

Korzyści wynikające z zastosowania
preparatów Farminox

• Lepsze wyniki produkcyjne
• Lepsze wykorzystanie paszy
• Zdrowy stan racic
• Wyższa jakość mieszanek paszowych
• Brak kanibalizmu i innych form agresji
• Wysoki dobrostan zwierząt
• Prawidłowy metabolizm
• Zdrowy wzrost i rozwój
• Poprawa wskaźników rozrodu
• Ochrona środowiska naturalnego

WYBÓR ŚWIADOMYCH HODOWCÓW

YARROWIA FARMINOX to linia innowacyjnych produktów dla zwierząt hodowlanych bazująca na unikatowych, prebiotycznych właściwościach Yarrowia lipolytica. Dzięki opatentowanej, innowacyjnej technologii, współpracy z jednostkami naukowymi oraz hodowcami zwierząt stworzyliśmy nowoczesne rozwiązania w dziedzinie żywienia zwierząt.

Formuły produktów linii YARROWIA FARMINOX oparte są o najnowsze badania naukowe i doskonale sprawdzają się zarówno w praktyce indywidualnej, jak i w dużych koncernach paszowych. Spełniają najwyższe, międzynarodowe standardy w zakresie jakości i bezpieczeństwa.

YARROWIA LIPOLYTICA – ZDROWY MIKROBIOM

Zwierzęta gospodarskie dla zdrowego wzrostu i rozwoju potrzebują prawidłowego i zrównoważonego mikrobiomu jelitowego. Dzisiejsze warunki hodowli (m.in. zła jakość paszy, zagęszczenie, stres) wpływają negatywnie na mikrobiom jelitowy zwierząt. Poprzez zaburzenie naturalnej równowagi flory jelitowej zwiększa się podatność na choroby, co bardzo często powoduje duże straty produkcyjne. PREbiotyczna moc produktów linii YARROWIA FARMINOX pomaga w naturalny sposób przywrócić prawidłową florę jelitową, co z kolei przyczynia się do odpowiedniego funkcjonowania całego organizmu. Badania naukowe oraz praktyka hodowlana potwierdzają, że stosowanie YARROWIA FARMINOX pomaga osiągnąć efektywną produkcję przy zachowaniu wysokiego dobrostanu zwierząt oraz dbałości o środowisko naturalne.

YarroBoost

Pójło poporodowe

YarroStop

Preparat przeciw ostrym biegunkom dla cieląt, jagniąt i koźląt

YarroDrink

Elektrolit dla cieląt, jagniąt i koźląt

YarroProtect

Preparat profilaktyczny przeciw biegunkom dla cieląt, jagniąt i koźląt

YarroHoof

Preparat poprawiający stan zdrowotny racic

GlukoYarr

Zdrowy wzrost i rozwój cieląt

YarroMilk

Preparat poprawiający parametry produkcyjne krów mlecznych

YarroBull

Preparat poprawiający przyrosty masy ciała oraz łagodzący nadmierną agresję w behawiorze

YarroStart

Preparat stymulujący zdrowy wzrost i rozwój prosiąt

YarroLactic

Preparat poprawiający mleczność loch i wspierający zdrowy rozwój prosiąt

YarroFertil

Preparat poprawiający wskaźniki rozrodu loch

YarroEssenti

Preparat wspierający zdrowy wzrost i rozwój zwierząt

YarroBroiler

Preparat wspierający zdrowy wzrost i rozwój kurcząt brojlerów

YarroHen

Preparat wspomagający zdrowy wzrost i rozwój kur niosek

YarroBee

Preparat wzmacniający odporność pszczół miodnych

YarroSorb

Preparat skutecznie wiążący i usuwający mikotoksyny

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Joanna Maciak

Specjalista ds. RND

Mail: joanna.maciak@skotansa.pl

Telefon: +48  663 645 234

lub wypełnij formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyżej podanym zakresie przez SKOTAN S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031886 dla potrzeb niezbędnych do realizacji Umowy o świadczenie usług.