Wstecz

YarroMilk

YarroMilk

• Zwiększa wydajność mleczną do 10%.

• Poprawia cechy jakościowe mleka.

• Zwiększa pobranie paszy w szczytowym okresie laktacji.

• Wydłuża czas przeżuwania.

• Poprawia mikrobiologiczny rozkład włókna w żwaczu.

Pojemność opakowań: 3 kg, 10 kg, 25 kg

• Zwiększa wydajność mleczną do 10%.

• Poprawia cechy jakościowe mleka.

• Zwiększa pobranie paszy w szczytowym okresie laktacji.

• Wydłuża czas przeżuwania.

• Poprawia mikrobiologiczny rozkład włókna w żwaczu.

Pojemność opakowań: 3 kg, 10 kg, 25 kg

Opis

Mieszanka paszowa uzupełniająca YarroMilk wspomaga trawienie i przebieg procesów fermentacji w żwaczu, pomaga wydłużyć czas przeżuwania i zwiększyć wydajność mleczną oraz pozostałe wskaźniki produkcyjne. Preparat YarroMilk to produkt nowej generacji na bazie unikalnych drożdży Yarrowia lipolytica z dodatkiem alg wapiennych i otrąb pszennych, zawierający liczne związki bioaktywne wykazujące pozytywne oddziaływanie na organizm zwierzęcia.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Joanna Maciak

RND Specialist

Mail: joanna.maciak@skotansa.pl

Mobile: +48  663 645 234