Wstecz

YarroMilk

YarroMilk

• Zwiększa wydajność mleczną do 10%

• Poprawia cechy jakościowe mleka

• Zmniejsza ilość komórek somatycznych w mleku

• Zwiększa pobranie paszy w szczytowym okresie laktacji

• Wydłuża czas przeżuwania

• Poprawia mikrobiologiczny rozkład włókna w żwaczu

Pojemność opakowań: 3 kg, 10 kg, 25 kg

• Zwiększa wydajność mleczną do 10%

• Poprawia cechy jakościowe mleka

• Zmniejsza ilość komórek somatycznych w mleku

• Zwiększa pobranie paszy w szczytowym okresie laktacji

• Wydłuża czas przeżuwania

• Poprawia mikrobiologiczny rozkład włókna w żwaczu

Pojemność opakowań: 3 kg, 10 kg, 25 kg

Opis

Mieszanka paszowa uzupełniająca YarroMilk wspomaga trawienie i przebieg procesów fermentacji w żwaczu, wpływa na pobranie suchej masy i wydłuża czas przeżuwania, poprawia wydajność mleczną i pozostałe wskaźniki produkcyjne oraz istotnie wpływa na ograniczenie występowania chorób metabolicznych. Preparat YarroMilk to produkt nowej generacji na bazie unikalnych drożdży Yarrowia lipolytica z dodatkiem alg wapiennych i otrąb pszennych, zawierający liczne związki bioaktywne, gwarantujące wysoką efektywność oddziaływania na organizm i poprawę wskaźników produkcyjnych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Mateusz Makarski

Consultant for Product Development and Sales Support

Mail: mateusz.makarski@skotansa.pl

Mobile: +48  795 – 548 – 876